push-to-call
0888 641 500
0889 627 401

Политика на поверителност

Настоящата политика за поверителност важи за всички лични данни, които ни предоставяте, както и за всички лични данни, които ние събираме за вас, било то за начина, по който използвате нашия уебсайт (използване на „бисквитки“).

ТОНИТЕКС ОДД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Богатица № 26, ет. 2, ап. 8, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 119642991, e-mail: [email protected].

В случай, че сте клиент на ТОНИТЕКС ООД, настоящата политика за поверителност важи за вас. В тези случаи ТОНИТЕКС ООД упражнява дейност като съвместен администратор на данни или обработчик на данни по отношение на обработването на вашите лични данни. Когато ТОНИТЕКС ООД упражнява дейност като общ администратор на данни, тя, по ясен начин, ще определи съответните й отговорности за изпълняване на задълженията й съгласно законите за задължителната защита на данните, по-специално, по отношение на упражняването на правата ви и нейните съответни задължения да осигури информацията, изискуема според тези закони, чрез договорка между тях. Независимо от условията по евентуална такава договорка, вие можете да упражнявате правата си съгласно законите за задължителната защита на данните по отношение на и спрямо всеки от администраторите.

Информация за компетентния надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518; Email: [email protected], [email protected];Уеб сайт: www.cpdp.bg

Как да се свържете с нас

По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл на  [email protected].

Вашите лични данни – какво представляват те

Личните данни са свързани с всяко живо физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна или дебитна карта. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на администратора на данни, или за която е вероятно да стане негово притежание.

Как събираме лични данни

Ние събираме вашите данни чрез нашия уебсайт или по телефона.

Каква информация може да бъде събрана за вас

ТОНИТЕКС ООД събира следните видове информация за Вас:

 • имена
 • адрес
 • телефонен номер
 • дата на раждане
 • имейл адрес
 • IP адрес

Правни основания за обработване на лични данни

Ползването на вашата информация е разрешено по силата на законозателството на ЕС за защитата на лични данни въз основа на тези правни основания:

 • за да обработим и изпълним вашата поръчка
 • за да комуникираме с вас относнов вашата поръчка
 • за да ви изпращаме новинарски бюлетини
 • за да ви предоставим оферти, изготвени според вашите предпочитания
 • за да комуникираме с вас, за да извършваме проучвания за удовлетвореност на клиентите за анализаторски цели, с цел подобряване на качеството, разработване на услуги, подобряване на практическата работа с уебсайта, измерване на успеха на рекламните ни кампании или пригаждане на услуги към вашите нужди
 • за да (при необходимост) потърсим защита или да предявим иск срещу вас или трета страна

Може да има обработване на данните Ви, които са разрешени въз основа на други основания; когато това е така, ние ще идентифицираме тези основания и ще ги съобщим възможно най-скоро, след като узнаем новите основания.

Правни основания за обработване на лични данни

За да обработим вашите чувствителни лични данни, ще ни е нужно вашето изрично съгласие. Ние може да използваме вашите чувствителни лични данни, когато е необходимо, за да установим приложимостта на дадени правни претенции или да се защитим срещу такива, както и за да се уверим, че спазваме задължителните законови изисквания.

Последствия от отказа/неуспешното предоставяне на лични данни

Моля, имайте предвид, че ние имаме нужда от личните данни, за да изпълним и да ви предоставим нашите услуги. Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние няма да можем да ви предоставим всички компоненти на услугите, които сте заявили.

Колко дълго съхраняваме вашата информация

Съхраняваме вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме я получили, и всички други разрешени свързани цели.

Как защитаваме информацията ви

Използваме разнообразни мерки за сигурност, включително инструменти за криптиране и удостоверяване, за да защитим и поддържаме сигурността, целостта и достъпността на вашата информация.

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибер атаки, ние работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни мерки за защита на вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните:

 • строго ограничен личен достъп до вашите данни на база „необходимост да се знае“ и само за целите на комуникацията
 • прехвърляне на събраните данни само в криптирана форма
 • защитни стени на IT системи за забрана на неоторизиран достъп, напр. от хакери
 • постоянно следене на достъпа до IT системи за откриване и прекратяване на злоупотреба с лични данни

Когато ви предоставим (или сте избрали да ви предоставим) парола, която ви дава достъп до определени части от уебсайта или друг портал, приложение или услуга, които управляваме, вие сте отговорни за съхраняването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

По-нататъшно обработване на лични данни

Ако искаме да използваме личните ви данни за нови цели, които не са посочени в настоящата Декларация за поверителност, ще ви предоставим нова декларация, в която са посочени всички условия, свързани с новото обработване преди същото да влезе в сила. Ако е нужно, ще поискаме вашето съгласие преди да започнем дейност по новото обработване на данни.

В случай на обработване на лични данни, което се основава на даденото ви съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието ви.

Вашите права за защита на личните даннни

Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, вие може да имате правото

 • да поискате достъп до вашите лични данни
 • да поискате поправка на вашите лични данни
 • да поискате изтриване на вашите лични данни
 • да поискате ограничаване в обработката на вашите лични данни
 • да поискате преносимост на данните
 • да възразите спрямо обработването на вашите лични данни (включително и да възразите спрямо профилирането; както и други права във връзка с автоматизираното взимане на решения)
 • да оттеглите съгласието си и да подадете оплакване до надзорните органи

Споделяне на вашите лични данни

ТОНИТЕКС ООД, в хода на своята работа, може да използва услугите на различни администратори на данни и външни доставчици на услуги, за да работи със и да обработва вашите лични данни за конкретни цели, от името на и в съответствие с насоките на ТОНИТЕКС ООД. Администраторите на данни следва да обработват личните данни не по-дълго от датата, до която е валиден договорът, сключен с тях, за обработване на данни, или до датата, до която са задължени да съхраняват вашите данни според приложимите закони за съхраняване на данни.

Можем да оповестим вашите лични данни до следните категории трети страни (получатели) за целите, описани по-долу:

 • куриерската фирма, с която ви доставяме покупката
 • наши партньори в схеми за лоялни клиенти, към които сте се включили
 • компании за кредитни карти, доставчици на услуги за плащане, които обработват плащанията, които сте инициирали на нашия уебсайт (банка, PayPal, ePay)
 • трети страни, провеждащи проучвания сред клиенти от наше име
 • правителствени служби или правоприлагащи органи, като полицията и регулаторните власти, при поискване от тяхна страна и само както се изисква от приложимото законодателство или с цел защита на нашите права или безопасността на нашите клиенти, персонал и имущество.

Бисквитки

Когато използвате нашия уебсайт, вашият браузър съхранява на устройството ви „бисквитки“. Моля, обърнете внимание, че ако деактивирате бисквитките, нашият уеб сайт може да не функционира правилно на вашия браузър. Нашата цел е да гарантираме, че нашият уебсайт предлага на посетителите това, от което се нуждаят, и им предоставя най-подходящата маркетингова информация. За да постигнем тази цел, ние може да съхраняваме и използваме вашите данни, да изграждаме профили на употреба за пазарни проучвания, за подобрения по качеството на нашия уеб сайт и на услугите ни, за разработване на услуги, за подобряване на работата на уеб сайта, за измерване на успеха на нашите рекламни кампании или за модифициране на услуги спрямо вашите нужди.

Събираме информация с маркетингови цели чрез Google AdWords и Google Analytics.

Имате право, по всяко време, да възразите срещу употребата на вашите данни за изграждане на профили за употреба, както е описано по-горе.

Промени в нашата политика за поверителност

Ако променим настоящата политика за поверителност, ще публикуваме новата версия в нашия уебсайт.

Ако имате някакви въпроси относно използването на wашата информация, моля не се колебайте да се свържете с нас. Подробна информация за начините за връзка с нас е налична в Уебсайта – тук.